0346 - 833 209

Vrijwilligerswerk wereldwijd: Keuze voor projecten en projectpartners BCN
Keuze voor projecten bij vrijwilligerswerk in Azie, Zuid- of Midden-Amerika

Je besluit om vrijwilligerswerk te gaan doen. Hoe maak je nu een goede keuze voor een project?

 

Hoe kiest TravelUnique de projectpartners?

 

Bij vrijwilligerswerk is het heel belangrijk dat je als organisatie goede, duurzame vrijwilligers projecten aanbiedt. Maar hoe bepalen we met welke projecten en met welke projectpartners ga je samenwerken?

We proberen zo goed mogelijk de richtlijnen te volgen van Better Care Network (BCN) bij de keuze van projecten. De richtlijnen van BCN zijn schuingedrukt. Onder de stelling van BCN vind je de manier waarop TravelUnique hier mee omgaat (in het oranje).

 

Keuze voor projecten, richtlijnen BCN
 • Voor zendende organisaties is het belangrijk ter plaatse een partner te hebben die de richtlijnen onderschrijft en werkt binnen de regels die door de lokale overheid zijn gesteld.  TravelUnique werkt inderdaad alleen met partners die werken binnen de regels door de overheid gesteld.
 • Verzeker je ervan dat je als zendende organisatie op de hoogte bent van het overheidsbeleid ter plaatse. Wij hebben veel van onze projecten zelf bezocht en ons van het beleid ter plaatse op de hoogte gesteld.
 • Als die bezig is kinderhuizen te sluiten, moeten vrijwilligers er niet toe bijdragen dat dit wordt tegengegaan omdat inzet van vrijwilligers in kinderhuizen lonend is. Wij zijn ons er van bewust dat er praktijken voorkomen waarbij vrijwilligers verwelkomd worden om dat dit geld oplevert. Wij selecteren onze projecten zo dat wij hier absoluut niet aan meewerken.
 • Als de overheid geen vrijwilligers in de kinderhuizen meer wil laten slapen, zorg dat je partner dan in staat is lokale staf in te zetten en dat vrijwilligers elders gehuisvest zijn. TravelUnique vrijwilligers slapen nooit in een kinderhuis, altijd in een vrijwilligershuis.

 

Overige richtlijnen
 • Werk alleen samen met een partner aan de ontwikkeling van projecten die bevorderen dat kinderen bij hun ouders en in de gemeenschap opgroeien. Voorkom dat je bijdraagt aan (onnodige) opvang in kinderhuizen. Doel van de projecten van TravelUnique waarbij met kinderen wordt gewerkt is het kind altijd onder te brengen in een gezin. Wij onderstrepen dat een kind niet hoort op te groeien in een weeshuis maar in een gezinssituatie.
 • Zorg dat je een lokaal netwerk hebt en niet afhankelijk bent van één informant over de situatie ter plekke. Betrek bij de keuze van je partner de grote NGO’s in het land (zoals UNICEF, Save the Children, Terre des Hommes en anderen) en vraag naar hun ervaring met de beoogt partner. Zij kunnen je ook informeren over overheidsbeleid en andere organisaties ter plekke. Bij stages is het goed contact te hebben met onderwijsinstituten ter plaatse. Bij het aangaan van een samenwerking met een projectpartner wordt altijd contact opgenomen met oud-vrijwilligers, worden reviews gechecked en waar mogelijk contact opgenomen voor referenties met lokale autoriteiten.

 

Overige richtlijnen
 • Stel veel vragen: naar veiligheid, naar lokale opvang en training van de vrijwilliger, begeleiding enz. Verzeker je van het beleid van de organisatie, op papier maar zeker ook in de praktijk. Ga zelf ter plekke kijken. Wij stellen heel veel vragen en gaan ter plekke kijken.
 • Formaliseer de samenwerking en jouw voorwaarden voor inzet van vrijwilligers en evalueer dit met de vrijwilligers die terugkomen. Met onze projectpartners hebben wij een contract over de samenwerking en iedere vrijwilliger ontvangt na terugkomst een evaluatieformulier.
 • Zorg dat de organisatie ter plekke vraagt naar de VOG en vrijwilligers een code of conduct laat tekenen. Voor aanvang van deelname aan het project vragen wij iedere vrijwilliger een VOG te overleggen die niet ouder is dan zes maanden en wordt er gevraagde onze Gedragregels te ondertekenen (deze staan op de website). Onze projectpartner ontvangt hiervan een kopie.

 

Daarnaast vinden wij bij keuze voor projecten het belangrijk dat:
 • Millennium doelen als uitgangspunt worden genomen, klik hier voor meer informatie over de millennium doelen
 • Dat vrijwilligers wonen en werken in de lokale gemeenschap
 • Dat vrijwilligers verblijven in een vrijwilligershuis
 • Dat vrijwilligers niet het werk verrichten wat ook de lokale bevolking zou kunnen doen
 • Dat vrijwilligers goed voorbereid op reis gaan

 

millenniumdoelen keuze voor projecten in Afrika